Varför Power BI?


Power BI är det beslutstöd som är mest efterfrågat och uppskattat på marknaden idag både av stora och små företag.

Få insikter av din data


Genom att skapa skräddarsydda rapporter och nyckeltal med hjölp av era datakällor får ni stora insikter i er data. Power BI gör det enkelt att skapa dimensioner och hirarkier så att ni kan vända och vrida på data direkt i rapporterna. På så vis kan ni snabbt få insikter i hur verksamheten går både övergripande men även snabbt drilla ner i detaljer för att hitta avvikande prestationer. 

Vart som helst


Med power BI kan du ta del av dina rapporter vart du en befinner dig. Du behöver endast en internet uppkoppling för att komma åt rapporterna i Power BI services som är ett målnbaserat verktyg. Det gör att du lätt kan ta del av hur verksamheten presterar vart du än befinner dig. 

Vilken data som helst


Power BI har möjligheter att koppla upp sig mot över 70 olika datakällor. Bygga samanfogade datamodeller från bland annat:


 • SQL Server
 • Access-databas
 • MySQL-databas
 • SAP Business Warehouse
 • Amazon Redshift
 • Google BigQuery
 • Essbase
 • Azure SQL SharePoint
 • Microsoft Exchange
 • Dynamics 365
 • Salesforce
 • Google Analytics
 • Workplace Analytics
 • Flat files

När som helst


Oavsett vilken tid på dygnet kommer du åt dina rapporter i Power BI services. Genom att ha schemalagda uppdateringar av din data eller rapporter med live-data kan du vara säker på att dina rapporter innehåller relevant data. 

Hur som helst


I Power BI kan du skräddarsy datamodeller med egna nyckeltal. Mäta prestation mot budget eller andra uppsatta mål. Rapporterna kan se ut exakt som du vill och endast innehålla relevant data för att kunna styra verksamheten på bästa sätt. Modifera rapporterna är enkelt. Du kan skapa bevakningar på nyckeltal så att du får notis om avvikelser. Schemalägga uppdateringar av data så att du vet att dina rapporter är färska. Du kan ta del av rapporterna i din dator, smart phone eller den mobila enhet som passar dig. Rapporterna är anpassas automatiskt för olika enheter så att de är lätta att ta del av. 

Vem som helst


Med Power BI är det lätt att dela rapporter inom organisationen. Genom att skapa roller och grupper specificeras vem som får ta del av vilka rapporter och vilken data de inehåller. Rapporterna kan lätt delas med personer som har åtkomst till data både inom och utanför organisationen. 

Möjligheterna är gränslösa i Power BI


Alla verksamheter har sina unika behov av rapporter för att kunna fatta rätt beslut och följa upp verksamheten på bästa sätt. Våra konsulter skräddarsyr rapporter som uppdateras och delas automatisk genom att använda Power BI